За нас

Адвокатско бюро „Комитов и Цеков“

Правна защита и съдействие от 1993 г.

 

Адвокатско бюро „Комитов и Цеков“ е създадено през 1993 г. от адвокатите Еньо Комитов, Трендафил Данаилов и Любомир Цеков.

От създаването си адвокатите от бюрото са участвали в едни от най-знаковите наказателни и граждански дела с висок обществен интерес.

При предоставянето на правна защита и съдействие Адвокатско бюро „Комитов и Цеков“ поставя като първостепенна своя задача удовлетворяването на интереса на своите клиенти.

Сфери на дейност

Гражданско право

Z

Деликт

i

Договорно право

Търговско право и вписвания в ТР

Вещно право, регулация, устройство на територията и сделки с недвижими имоти

Семейно и наследствено право

Трудово право

Z

Заповедно производство

Z

Изпълнително производство

Интелектуална собственост, регистрация на търговски марки

Административно право

Административнонаказателно производство

Наказателно право

Процесуално представителство и защита

Нашите принципи

Приоритет в работата на Адвокатското бюро е личният подход към всеки един клиент, комплексното разглеждане на неговия проблем, както и избор на оптимален вариант при решаването на всеки конкретен казус.

За адвокатите от Адвокатско бюро „Комитов и Цеков“ принципите, залегнали в Конституцията на Република България и Закона за адвокатурата, не са просто текстове от закона, а са реален критерий и мотивация за техните професионални усилия. 

Благодарение на изключителната добросъвестност при упражняване на адвокатската практика, Адвокатско бюро „Комитов и Цеков“ се радва на устойчив напредък в своето развитие, както и на трайни контакти със своите постоянни клиенти, увеличавайки непрекъснато сферите на правно обслужване.

Доверете ни се