Адвокатско бюро "Комитов и Цеков"

Правна защита и съдействие от 1993 г.
Свържете се с нас

Вашето удовлетворение е наш приоритет

От създаването си адвокатите от бюрото са участвали в едни от най-знаковите наказателни и граждански дела с висок обществен интерес.

При предоставянето на правна защита и съдействие Адвокатско бюро „Комитов и Цеков“ поставя като първостепенна своя задача удовлетворяването на интереса на своите клиенти.

Услуги

Гражданско и договорно право

Предоставяне на устни консултации и писмени становища, консултации по сделки с имоти… Повече

Наказателно право

Предоставяне на устни консултации и писмени становища, защита в досъдебното и съдебното производство… Повече

Търговско право

Предоставяне на устни консултации и писмени становища, консултации по търговски сделки… Повече

Доверете ни се